01.04.2023 - 02.04.2023

Ouschtermaart zu Dikrich

Programm

Dir fannt héi allerhand interessant Verkafs-, Iess- a Gedrénks- Stänn an ee Bastelatelier fir di Kléng

Allgemeine Informationen

Zone Piétonne, Diekirch

GRAND-RUE
L-9240 DIEKIRCH

Siehe auf der Karte

Datum

Samstag, 01 April 2023 - 11h00
Sonntag, 02 April 2023 - 11h00