Ouschtermaart zu Dikrich

 

Samschdes, den 1. Abrëll a Sonndes, den 2. Abrëll 2023

vun 11.00 - 18.00 Auer

an der Foussgängerzon zu Dikrich

 

Och dëst Joer ass rëm den traditionellen Ouschtermaart an der Foussgängerzon zu Dikrich.

Héi fannt Dir allerhand interessant Verkafs-, Iess- a Gedrénks- Stänn, ee Bastelatelier fir di Kléng, an den traditionelle Floumaart vu Sonndes Moies fréi un.

Di 2 Deeg ass Mëttes ee Concert op der Liberatiounsplaz, Samschdes mam Fifty 2 a Sonndes mam Robert Messineo.