2022 logo I-Fest

Dikrich feiert den Eesel

Diekirch viert zijn mascotte

Zatedag, 10. Juni 2023
10.00 - 18.00 uur in het park

 

verdere informatie

Waar slapen en eten?