balloons-1869790 1920

Kid's Day

Samschdes, den 23. Juli 2022

vun 11.00 - 18.00 Auer
am Park zu Dikrich

 

Musik an Animatioun

"Die Konfettis" vum Stelzentheater Circolo sinn op Besuch
dee ganzen Dag Musik mat den DJ "DräiBeats"
d'Junioren vun der PMD spillen ëm 15.00 Auer ee Concert ënnert de Leedung vum Bob Minette

 

Spill a Spass fir d'Kanner

Bastelatelier
Facepainting
Sprangschlässer
Bungy-Trampolin
Ieselsspill

 

Aktivitéite mat verschiddenen Dikricher Veräiner

Schachspill "XXL" mam Schachclub Nordstad
entdeck d'Musikinstrumenter mat der Dikricher Musik
léier Capoeira mat Abadá Capoeira
Liichtathletik-Disziplinnen mam Celtic Dikrich
„Kierf schéisse“ mam Basketballclub Dikrich
Pritschen an Show-Match mam Volleyballclub Dikrich
Viirféierungen an Aféierung an d'Arbicht vum Pompjee mat den Dikricher Pompjeeën

 

fir Iessen an Drénken ass och beschtens gesuergt:

Gedrénksstand, "tartes flambées", Grill a Fritten, Eisekuchen