balloons-1869790 1920

Kid's Day

Samschdes, den 23. Juli 2022

vun 11.00 - 18.00 Auer
am Park zu Dikrich

 

Musik

dee ganzen Dag Musik mat den DJ "DräiBeats"
d'Junioren vun der PMD spillen am Nomëtten ee Concert ënnert de Leedung vum Bob Minette

 

Spill a Spass fir d'Kanner

Bastelatelier
Facepainting
Sprangschlässer
Bungy-Trampolin
Ieselsspill

 

verschidden Ateliers'en mat den Dikricher Veräiner

Schachspill "XXL" mam Schachclub Nordstad
entdeck d'Musikinstrumenter mat der Dikricher Musik
léier Capoeira mat Abadá Capoeira
...

 

fir Iessen an Drénken ass och beschtens gesuergt:

Gedrénksstand, "tartes flambées", Grill a Fritten, Eisekuchen