De oude St. Laurentiuskerk in Diekirch

Diekirch tijdens de klassieke oudheid

Onder het beheer van het romeinse rijk kende het land voor de eerste keer een territoriale opdeling. Op administratief gebied hoorde Luxemburg bij het Treverergebied in de provincie Gallia Belgica, welke over een goed uitgebouwd wegennet beschikte. In dit tijdperk ontstaan vele steden en vestingen, de bevolking groeit. In het rijk ontstaan overal landgoederen, die voor de verzorging instaan. Een landgoed van dien aard, villa rustica, staat ook vanaf de 1. eeuw na Ch. in Diekirch.

Tijdens de crisis van de 3. eeuw word het hoofdgebouw van de villa opgegeven en vervalt. Enkele bijgebouwen worden verder gebruikt. In de 7. eeuw ontstaat uit een van deze bijgebouwen de eerste kerk van de buurt, het is de huidige "Laurentius kerk".

De Dekanaatskerk in Diekirch

De Sint Laurentiuskerk werd gebouwd in 1867/68 op de plaats van de franciscaanse kloosterkerk. Een stèle, een overblijfsel van het franciscaanse klooster en een pièta, geschapen door Achtermann (1799-1884) zijn binnen te zien.